Användarvillkor

Dessa villkor gäller för registrerade användare på Kursboken.se.

1. Kostnad

Kursboken.se är en helt kostnadsfri tjänst. Användare av tjänsten förbinder sig inte att betala någonting för att köpa eller sälja kurslitteratur. Kursboken.se finansieras av annonser, inte av användare.

2. Syfte och ansvar

Kursboken.se är i grunden en mötesplats. Vi förenar köpare och säljare av begagnad kurslitteratur. Vi deltar inte i försäljningsprocessen, utan ser bara till att köpare och säljare kan hitta varandra. Därmed ansvarar vi inte för att försäljningen går till på ett tillfredställande sätt: det är en fråga för köpare och säljare att komma överens om.

3. Personuppgifter

Om du öppnar ett konto på Kursboken.se kommer vi be dig att ange vissa uppgifter om dig som person. Dessa personuppgifter kommer lagras i vår databas och används för att koppla varje konto till en enskild person. Det är viktigt för att eventuella köpare ska känna sig trygga i att de vet vem säljaren är. De uppgifter som lagras är:

Att ange e-postadress, namn och boendeort är obligatoriskt. Dessa uppgifter kommer således alltid lagras. Telefonnummer är ett frivilligt fält, och du väljer själv om du vill ange det eller inte.

När du lägger upp en annons kommer ditt namn och boendeort synas offentligt. Om du väljer att ange ett telefonnummer kommer besökare som vill kontakta dig kunna ta del av det också. Din e-postadress syns inte offentligt, men köpare kommer kunna kontakta dig via e-post genom vårt system. Väljer du att svara på meddelandet kommer din e-postadress att synas precis som vanlligt.

Du kan när som helst be om att få ta del av de uppgifter vi lagrar om dig. Du har även rätten att be oss ta bort alla uppgifter vi lagrar om dig.

Sälj en bok

Ange bokens ISBN-nummer så försöker vi hämta bokens uppgifter.

Laddar

Ange vilket pris du är beredd att sälja boken för och skriv en kortare beskrivning där du redogör för skicket på boken och hur försäljningen kommer gå till.